Na czym polega metoda Integracji Sensorycznej

Twórczynią metody Integracji sensorycznej jest A. Jean Ayres.

W Polsce została rozpowszechniona dzięki Fiolet F. Maas, jednej z jej pierwszych współpracowniczek.

Integracja sensoryczna (przetwarzanie sensoryczne) to proces organizacji dostarczanych do mózgu wrażeń zmysłowych pochodzących ze środowiska oraz z własnego ciała w taki sposób, aby mogły zostać wykorzystane w celowym działaniu.

Proces integracji sensorycznej zaczyna się w pierwszych tygodniach życia płodowego, a najintensywniej przebiega do końca wieku przedszkolnego.

Jeżeli wystąpią zaburzenia tego procesu, to pojawią się dysfunkcje w rozwoju motorycznym, poznawczym lub zachowaniu dziecka.

Celem terapii Integracji Sensorycznej (SI) jest poprawa przesyłania oraz organizacji wrażeń zmysłowych poprzez kontrolowane dostarczanie bodźców zmysłowych tak, aby dziecko odpowiedziało adekwatną reakcją adaptacyjną.


Terapia SI

Justyna Łuczak 791 10 61 92

 
Katarzyna Gnatek 605 203 175

Terapia Integracji Sensorycznej ma postać "naukowej zabawy", w której używany jest specjalistyczny sprzęt stymulujący układ nerwowy. Poprzez ćwiczenia z wykwalifikowanym terapeutą kształtuje się oraz poprawia połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym, co wpływa na właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych (zmysłowych), co w konsekwencji poprawia funkcjonowanie dziecka.


Do kogo skierowana jest terapia SI

Oto niektóre z czynników mogących świadczyć o dysfunkcjach związanych z integracją sensoryczną (u dziecka z dysfunkcjami związanymi z integracją sensoryczną występuje kilka czynników z poniższej listy):
nadmierna wrażliwość na ruch, bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe
niedostateczna wrażliwość na wymienione bodźce
kłopoty z koncentracją uwagi
impulsywność
zbyt duża lub zbyt mała aktywność ruchowa
problemy z koordynacją ruchową
opóźniony rozwój mowy
opóźniony rozwój ruchowy
trudności szkolne

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo trwa terapia Integracji Sensorycznej?
Terapia SI trwa zwykle od 6 miesięcy do 2 lat, w zależności od stopnia nasilenia trudności (deficytów) u dziecka, ich rodzaju, systematyczności udziału w zajęciach, motywacji dziecka oraz współpracy z rodzicami.
Dla dzieci w jakim wieku jest przeznaczona terapia Integracji Sensorycznej?
Proces integracji sensorycznej najintensywniej przebiega pomiędzy 3 rokiem życia, a pierwszymi klasami szkoły podstawowej, ale możliwa i z powodzeniem stosowana jest również terapia dla dzieci starszych.
Czy rodzice mogą uczestniczyć w terapii Integracji Sensorycznej?
Jeżeli dziecko i rodzice odczuwają potrzebę bycia razem podczas zajęć terapii SI, jest to możliwe.
Jak często należy uczestniczyć w terapii Integracji Sensorycznej?
Optymalna częstotliwość spotkań z terapeutą to 1-2 razy w tygodniu, jednak możliwe są także spotkania w formie konsultacji 1 raz w miesiącu, pod warunkiem systematycznej, zgodnej z wytycznymi terapeuty SI, pracy rodziców z dzieckiem w domu.
Czy podczas terapii Integracji Sensorycznej pracuje się nad konkretnymi umiejętnościami, z którymi dziecko ma problemy (np. czytanie, pisanie itp.)?
Terapia SI nie polega zwykle na ćwiczeniu konkretnych umiejętności, sprawiających dziecku trudność takich jak np. pisanie, lecz na takich oddziaływaniach na układ nerwowy, aby poprawić funkcjonowanie dziecka w tych obszarach.
Na czym polega diagnoza procesów integracji sensorycznej?
Diagnoza procesów integracji sensorycznej odbywa się zwykle na 3 spotkaniach i przebiega w kilku etapach:
  • spotkanie/wywiad z rodzicami na temat przebiegu ciąży, porodu, kolejnych etapów rozwoju dziecka
  • obserwacja spontanicznej i ukierunkowanej aktywności dziecka
  • próby kliniczne; dziecko wykonuje określone zadania/ćwiczenia określające m.in. jego napięcie mięśniowe, koordynację ruchową, przetrwałe odruchy niemowlęce
  • testy kliniczne; badają m.in. takie funkcje jak praksja (umiejętność planowania aktywności ruchowej), lokalizacja bodźca dotykowego, czucie ciała
  • podsumowanie/omówienie wyników z rodzicami, zalecenia oraz program terapii