Zasady:

W razie spóźnienia się na zajęcia nie ma możliwości przesunięcia ich w czasie.
Zajęcia można odwołać najpóźniej 24 godziny przed ich planowanym terminem.
Rodzic zobowiązuje się pokryć 50% ceny zajęć odwołanych później niż 24 godziny przed planowanym terminem, a 100% ceny, gdy nie zostanie o tym powiadomiony terapeuta.