Do kogo skierowana jest terapia logopedyczna

Gdy zauważysz, że twoje dziecko
w wieku 2 lat :
wymawia tylko pojedyncze dźwięki zamiast wyrazów lub wymawia dźwięki w całkowicie niezrozumiały sposób dla obcej osoby
w wieku 3 lat :
wysuwa język między zęby przy wymawianiu głosek "t, d, n, l, ś, ź, ć, dź"
w wieku 4 lat :
wysuwa język między zęby przy wymawianiu głosek "t, d, n, l, ś, ź, ć, dź" oraz "s, z, c, dz"
zamiast głoski "f, w" wymawia "p, b, h"
zamiast "k, g" wymawia "t, d"
zamiast "s, z, c, dz" wymawia "ś, ź, ć, dź"
zamiast "r" wymawia "j" lub "l"
zamiast "c, dz" wymawia "s, z"
zamiast "b" wymawia "p"
zamiast "w" wymawia "f"
w wieku 5 i 6 lat:
zamiast "sz, rz, cz, dż" wymawia "s, z, c, dz"
zamiast "r" wymawia "j, l" lub "ł"
wysuwa język między zęby przy wymawianiu głosek

Zakres świadczonych usług logopedycznych:

diagnoza zaburzeń mowy i określenie rozwoju mowy w stosunku do norm wiekowych
korekta sposobu połykania w wadach zgryzu u dzieci
terapia zaburzeń mowy (korekcja nieprawidłowej wymowy głosek: "s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź, r, d, g, k" i innych)
terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
stymulowanie i kształtowanie mowy dzieci z niedosłuchem