Magdalena Pańczyszyn – pedagog, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu.

Wykształcenie:

III stopniowy kurs terapii behawioralnej dzieci z autyzmem.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki  dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo.
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w  Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunek – pedagogika, specjalność – resocjalizacja.

Nazywam się Magdalena Pańczyszyn. Jestem pedagogiem, nauczycielem dzieci ze spektrum autyzmu oraz dzieci z problemami w uczeniu się i  zaburzeniami zachowania.

Prowadzę indywidualną i grupową terapię w oparciu o metody terapii behawioralnej dzieci ze spektrum autyzmu. Celem mojej pracy jest wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu oraz dziecka z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania. Bardzo ważna w terapii jest współpracy z rodzicami /opiekunami i jeśli jest to możliwe nauczycielami dziecka. (Współ)Pracę z dziećmi ze spektrum autyzmu rozpoczęłam w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu, Oddział dla Dzieci z Autyzmem. Pracowałam na stanowisku nauczyciela dziecka młodszego.Przez wspólne działania rodziców i moje dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju, z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania  uczą się między innymi:
komunikowania się z innymi osobami,
umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w przedszkolu i w szkole,
przestrzegania norm społecznych,
współpracy z inną osobą,
zabawy, spędzania wolnego czasu,
umiejętności samoobsługowych,
nawiązywania interakcji z rówieśnikami.


Pracujemy również nad redukcją zachowań niepożądanych. Program terapeutyczny dostosowany jest do indywidualnych potrzeb dziecka.

Informacje dodatkowe:

Współpraca z Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka w Poznaniu.
Udział w szkoleniach dotyczącym pracy z dziećmi z autyzmem.
Uczestnictwo w warsztatach w zakresie terapii autyzmu, prowadzonych przez specjalistów z Gdańska i Norwegii.

Uczestnictwo w warsztatach pt. „Problemy autyzmu i model terapii” prowadzonych przez Prof. Ivara O. Lovaasa.