Marta Grabowska

Psychoterapeutka pracującą w konwencji Terapii Systemowej
(Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu),
Choreoterapeutka – Terapeutka Tańcem
(Kilkuletnia edukacja w Polskim Stowarzyszeniu Choreoterapii przy Polskim Teatrze Tańca zakończona uzyskaniem certyfikatu),
Doradca psychologiczno-pedagogiczny
(Uniwersytet Wrocławski)
Terapeutka metody BioDynamic Breath & Trauma Release
(European Institute of Body Oriented Healing Arts, oraz American Association of Drugless Practitioners),
Prezes Fundacji Sensus - Ośrodek Twórczego Rozwoju.

Pracuje pod stałą superwizją Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (Marcelina Ptak - certyfikowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej, superwizor WTTS) oraz przeszłam kilkuletnią terapię osobistą.


Rodzaj świadczonej pomocy:
psychoterapia indywidualna (w gabinecie jak i online - poprzez Skype)
psychoterapia małżeństw, par heteroseksualnych, homoseksualnych (w gabinecie jak i online – poprzez Skype)
psychoterapia rodzinna
indywidualne sesje pracy z traumą poprzez oddech BBTRS®
indywidualne sesje terapeutyczne metodą choreoterapii - terapii tańcem
warsztaty, szkolenia, treningi

Doświadczenie zawodowe m.in.:
Kilkuletnia praktyka psychoterapeutyczna w prywatnym gabinecie oraz online poprzez Skype
psychoterapia indywidualna, par, rodzinna
indywidualne sesje pracy z traumą poprze oddech BBTRS®
indywidualne sesje terapeutyczne metodą choreoterapii - terapii tańcem
Kilkuletnia praca na stanowisku psychoterapeuty w Stowarzyszeniu Intro, Wrocław
psychoterapia dla osób doświadczających przemocy, po doświadczeniu przemocy, uzależnionych, DDA, współuzależnionych, małżeństw i par w kryzysie.
Fundacja „Ośrodek Psychoterapii Systemowej i Rozwoju”, Wrocław m.in.
praca w konwencji Terapii Systemowej z rodzinami zastępczymi,
praca terapeutyczna w konwencji Choreoterapii – Terapii Tańcem
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wrocławiu m.in.:
psychoterapia indywidualna, par, rodzinna, dzieci i młodzieży
interwencja kryzysowa
praca terapeutyczna w konwencji Choreoterapii - Terapii Tańcem
Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu m.in.:
psychoterapia indywidualna
praca terapeutyczna w konwencji Choreoterapii - Terapii Tańcem
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii., Wrocław
szkolenia autorskie dla specjalistów pracujących w instytucjach i organizacjach pomocowych (m.in. psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów itp.)
Fundacja Sensus - Ośrodek Twórczego Rozwoju
Prezeska oraz współzałożycielka Fundacji
Współtworzy oraz realizuje projekty pomocowo - rozwojowe

Od kilkunastu lat prowadzi treningi interpersonalne, warsztaty edukacyjne m.in. dla rodziców i specjalistów, grupy wsparcia. Współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami pomocowymi.


Ewa Brzuzan


693532383


Psycholog, psychoterapeuta w procesie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego
Psycholog transportu
Trener

Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy:

Psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Koordynator w Klubie dla młodzieży w ramach innowacyjnego projektu testującego model współpracy trójsektorowej

Praktyka w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy

Trener i wykładowca


Ofertę pomocy kieruję przede wszystkim do:

osób dorosłych
dzieci i młodzieży
rodzin

Pomagam osobom doświadczającym:

problemów adaptacyjnych, kryzysów życiowych, straty bliskich osób, trudności w związku, pracy, szkole
trudności w relacjach partnerskich, rodzinnych, zawodowych
trudności wychowawczych z dziećmi, problemów rozwojowych u dzieci
lęku, ciągłego stresu i napięcia
depresji, braku motywacji do życia, poczucia niezadowolenia z życia
objawów psychosomatycznych i zaburzeń jedzenia

Prowadzę wykłady, warsztaty i szkolenia.

mgr Małgorzata Osipczuk

Kwalifikacje zawodowe:

psycholog, psychoterapeuta, w procesie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Doradcy i Psychoterapeuty Systemowego Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, pracuje pod superwizją w WTTS.


Rodzaj świadczonej pomocy / docelowa grupa pacjentów:
terapia indywidualna, grupowa, par, rodzin i online
pomoc dla osób przeżywających kryzys, trudności w związku, stojących przed ważną decyzją, doświadczających złego traktowania, cierpiących z powodu trudnej przeszłości, chcących poprawić jakość swojego życia i zmieniać się w lepszą wersję siebie
dla par, które chcą udoskonalić porozumienie, przekroczyć przeszłe zranienia, ustalić lepszy wzorzec bycia ze sobą, inaczej ustawić emocje w związku
dla rodzin, które mają kłopot z dzieckiem agresywnym, które chcą pomóc dzieciom sięgającym po alkohol/narkotyki i tzw. złe towarzystwo, w których choroba jednego z członków wpływa na wspólne życie, których przeszłość kładzie się cieniem na teraźniejszość, które chcą zainwestować w zbudowanie porozumienia między pokoleniami

Informacje dodatkowe:
współpraca z lekarzem psychiatrii
możliwość wspólnej pracy z drugim psychoterapeutą w terapii par i rodzin
możliwość przeplatania kontaktu w gabinecie z kontaktem internetowym